Akutfall, Förgiftningar, Hundar, Sjukdomar - Smittor - Skador, Sommarplågor

Algförgiftning hos hund – Symtom & Behandling

Algblomningen kom tidigt i år. Här nere i Skåne blev vi varnade med risk för algförgiftning redan för ett par veckor sedan.

Algblomning

algförgiftning

 Blomningarna kan vara ett resultat av människans övergödning men det förekommer också helt naturligt som en viktig del i näringskedjan i både söt- och saltvatten. Algblomning uppstår under de rätta förutsättningarna vilket är starkt solljus, lugnt väder och tillgång till fosfor och kväve. Då sker en kraftig tillväxt av planktonalger som bildar stora populationer på vattenytan. Algblomningar med cyanobakterier (blågröna alger) är de som kan frigöra gift (algtoxin) när de bryts ner. Djur och barn är de som löper störst risk för algförgiftning då de lättast råkar svälja vatten.

Algförgiftning / algtoxinförgiftning hund

Förgiftningen sker alltså först och främst pga oralt intag av gifter producerade av cyanobakterier. Hudkontakt med förgiftat vatten kan orsaka irritation och/eller utslag. Beroende på algens art kan hunden utveckla olika problem men det kan bli allvarligt snabbt. I allra värsta fall kan andningsmuskulaturen blockeras vilket leder till andningsuppehåll och död redan efter en timme. I milda fall och vid snabb vård kan hunden vara återställd inom 24 timmar.

algförgiftning

Symtom

Symtomen uppstår ofta inom 15-60min och kan variera beroende på algart och mängd. En del producerar hepatotoxiner (levergifter), andra producerar neurotoxiner (nervigift) och några producerar både och. Generellt ska man reagera om hunden uppvisar

Darrningar/skakningar

Allmän oro

Irriterad hud och slemhinnor eller bleka slemhinnor

Kräkningar och/eller diarré

Svaghet

Andningssvårigheter

Dålig koordination

Kramper

 

Veterinärvård

Uppsök veterinär direkt om du misstänker att hunden badat i algförgiftat vatten. Det är brått om något av ovan symtom utvecklats. Ring gärna och förvarna kliniken/djursjukhuset så att de kan förbereda den bästa vården för er.

algförgiftning

På plats vill man gärna skölja av hunden och tvätta bort alger från pälsen. Ofta vill man också framkalla kräkning för att få upp de alger som ligger i magen. Därefter bygger behandlingen på vätska om det behövs för att förhindra chock och upprätthålla cirkulationen. Kramplösande medel ges om hunden drabbats av kramper. Man kan också ge aktivt kol som absorberar toxiner. Det är vanligt att hunden blir inskriven för fortsatt behandling.

Man tar gärna ett blodprov för att utvärdera status på framförallt njurar och lever. Detta blodprov vill man ofta ta igen vid ett återbesök då det finns risk för permanenta rubbningar i leverns funktion

 

Förebygg algförgiftning

algförgiftning

Det går inte att se med blotta ögat vilka algblomningar som är giftiga eller inte. Därför är det rekommenderat att inte låta hunden bada i vatten där blomning förekommer eller vatten som ser grumligt ut överhuvudtaget. Man bör också undvika vatten som man vet haft blomning för någon dag sen då det tar några dagar innan algerna sjunker till botten. Bakterierna kan då ligga precis under vattenytan och ändå orsaka förgiftning.

Om hunden bara gått ner en snabbis i vattnet utan att slicka i sig något vatten kan det räcka med en ordentlig rengöring av hundens päls så fort som möjligt. Se till att hunden inte slickar sig på pälsen under tiden.

 

❤️

Tycker du om bloggen? Följ den gärna genom att uppge din e-post i fältet under kommentarerna så meddelas du så fort det kommer ett nytt inlägg  🐶 Jag finns också på Instagram @nursedolittle.se

Kommentera