Fästingar, Sjukdomar - Smittor - Skador, Sommarplågor

Fästingburna sjukdomar del 2 – Granulocytär anaplasmos (Anaplasma)

I förra inlägget gick vi igenom lite kort fakta om fästingar och den bakteriella infektionssjukdom de är mest kända för att sprida, Borrelia. Om ni missat inlägget kan ni läsa det här

I detta inlägg fortsätter vi med en av de vanligaste fästingburna smittorna som drabbar våra husdjur.

Granulocytär anaplasmos

Granulocytär anaplasmos är en infektionssjukdom orsakad av bakterien Anaplasma phagocytophilum. Smittan sprids, precis som Borrelia, via fästingbett från vår vanliga fästing Ixodes ricinus och kan drabba både hundar och katter (såväl som människa). Det är vanligt att hundar blir infekterade men det leder inte alltid till sjukdom och långt ifrån alla som insjuknar behöver veterinärvård. Överföring av smitt sker först efter att fästingen sugit blod minst ett dygn och inkubationstiden är 1-2veckor.

Symptom

Infektion hos hundar är oftast helt asymtomatisk (hunden visar inga symptom alls) men de kan också påvisa

Feber och nedsatthet

Ledsmärta och hälta

Minskad aptit

Diarré, kräkningar och blödningar i mun/nos förekommer men är ovanligt

Brist på trombocyter (blodplättar)

Anaplasmos är ovanligare hos katt än hund men om sjukdom uppstår är symtomen vanligen

Feber

Tecken på smärta

Ovilja att röra på sig, hälta

Nedsatt allmäntillstånd

Lindrig ögoninflammation

  • Brist på trombocyter (blodplättar)

Uppsök veterinär om er katt eller hund uppvisar akut feber, nedsatt allmäntillstånd och tecken på smärta eller hälta.

First aid heart

Diagnostik

I feberfasen kan A. phagocytophilum (bakterien) ibland påvisas inne i de vita blodkropparna. Det ser man oftast under en PCR undersökning vilket kräver ett blodprov. Man kan också leta efter antikroppar mot bakterien i blodprovet men ett positivt prov är fortfarande ganska ospecifikt. Det visar bara att djuret någon gång blivit smittat och har inte nödvändigtvis någonting med pågående sjukdomstillstånd att göra.

Behandling

I de allra flesta fall behövs ingen behandling alls. Antingen för att djuret inte utvecklar sjukdom eller för att djuret tillfrisknar helt av sig själv, oftast inom ett par dagar. I de fall patienten är väldigt påverkad kan veterinär besluta att sätta in behandling. Den består då oftast av smärtstillande och anti-inflammatorisk behandling, dropp och antibiotika om det anses nödvändigt. Tillfrisknande ses vanligen inom 1-2dagar. Kroniska tillstånd eller dödsfall orsakade av bakterien förväntas inte.

Förebyggande åtgärd

Även här gäller det att skydda djuret från fästingbett genom någon form av fästing-profylax. Kommer gå djupare in på de olika alternativen i ett kommande inlägg. Sök också igenom ert djurs päls dagligen under fästing-säsong. Många smittor sker först när fästingen sugit blod i minst ett dygn så det är viktigt att plocka bort dem ASAP!

Mer information hittar ni på SVAs hemsida

Läs om de andra fästingburna sjukdomar vi vill skydda våra djur mot

Borrelia

TBE – Tick Borne Encephalitis

1 reaktion på ”Fästingburna sjukdomar del 2 – Granulocytär anaplasmos (Anaplasma)

Kommentera