Akutfall, Hundar, Katt, Sjukdomar - Smittor - Skador, Sommarplågor

Ormbett på hund och katt

Sommaren är en underbar tid både för oss och våra djur MEN som jag redan varit inne på i flera inlägg så kommer den inte utan skavanker. Vi utsätter djuren för mer på sommaren eftersom vi helt enkelt är ute mer. Det förekommer också fler faror på sommaren som helt enkelt inte finns på vintern t.ex. fästingbett och ormbett

Ormbett

När vi pratar om farliga ormbett i Sverige så menar vi huggormsbett. Vi har även två andra ormar nämligen snok och hasselsnok. De kan bitas men producerar inget gift och är därmed inte farliga.

Huggorm (Vipera berus)

Vipera berus betyder nordlig huggorm. Det är den enda giftormen som förekommer vilt i Skandinavien. Ormen är oftast 60-70cm lång och grå, brun eller rödbrun med ett tydligt svart sick-sack mönster längs ryggen. Mönstret kan avvika något och i vissa fall saknas helt. Vissa individer är helt svarta.

ormbett

Huggormsbett är vanligt hos både hund och katt från vår till sen höst. Man estimerar att 30-50% är s.k. torra bett då ormen inte injicerar något gift. Giftet är nämligen dyrbart för ormen som inte vill slösa med detta. Mängden gift som injiceras varierar också kraftigt så det är svårt att veta hur illa ett bett kommer ta. Självklart ska man inte vänta och se hur det utvecklar sig utan man åker in till veterinären omedelbart om man ser sitt husdjur bli bitet.

Giftet

Giftet som injiceras består av enzymer med två funktioner. Att paralysera och döda bytet och att underlätta spjälkningen av maten som påbörjas innan bytet sväljs. Bettet leder oftast till muskelsönderfall och koagulationsstörningar. Påverkan på den bitna individen beror på mängden gift som injiceras och detta är som sagt väldigt svårt att veta. Det första man ser som en giftreaktion är intensiv smärta och kraftig blåröd svullnad som sprider sig runt bettet. Ofta ser man två små hål som punkterat huden.

Ormbett katt

ormbett

Ägarna ser sällan när katten blir biten utan uppsöker vård för att katten haltar, är svullen över ett ben eller ev i ansiktet och är allmänt påverkad. Katter klarar sig generellt mycket bättre efter ett ormbett än hundar men vård och veterinärbesök är starkt rekommenderat.

Ormbett hund

Det är vanligt att nyfikna valpar eller unghundar blir bitna men det drabbar hundar i alla åldrar. Bettet tar ofta i ansiktet som timme för timme svullnar upp som en boll. Många bett tar också i tassar eller ben med en försämrad prognos. Även dessa områden svullnar kraftigt. Milda giftreaktioner leder till svullnad och smärta medan hunden i allvarliga fall får lever- och njurskador, störningar i hjärtats funktion och kraftiga koagulationsrubbningar. Detta kan tyvärr leda till döden trots vård, ca 4% av bitna hundar avlider.

Vad gör man?

Som ägare ska du agera snabbt om du ser det hända. Man vill begränsa djurets rörelser så mycket det bara går för att förhindra spridning av giftet. Bär hem hunden (om det går) om bettet sker under en promenad. Åk därefter genast till veterinär. Det är alltid en god idé att ringa innan och meddela att ni är på väg. Det hjälper inte att kyla ner, suga ut giftet eller binda av blodcirkulationen.

ormbett

Behandling hos veterinär

Diagnos ställs vanligtvis genom ägarens observation eller fyndet av de två små hålen i huden samt svullnad och smärta. Blodprov kan köras för att värdera status på blodkroppar, njurar och lever samt blodets koagulationsförmåga. Väldigt milda fall där djuret är stabilt och förhållandevis opåverkat kan få åka hem för fortsatt vila men ofta krävs inskrivning och behandling. Behandling består då ofta av vätsketerapi för att stödja god cirkulation och förhindra chock, smärtlindring och rörelserestriktion. Det är inte ovanligt att blod- eller plasmatransfusion är nödvändigt. Vid kraftig påverkan kan man ge antiserum. Antiserum tillhandahålls inte av alla kliniker. Det är kostsamt och risk för anafylaktisk chock föreligger vilket är varför man inte ger det till alla men det är den enda specifika behandlingen vid huggormsbett. Kortison är inte längre en vanlig behandling vid huggorsbett och antibiotika används mycket sällan

Eftersom blod, plasma och antiserum i huvudsak finns hos större kliniker och djursjukhus kan det vara bra att vända sig till sådant i första hand om ens djur blir drabbat. Är det långa avståndsskillnader är det dock viktigare att snabbt ta sig till veterinär, vilken som.

Eftervård

Eftervårdstiden varierar. Vanligt är att motion och rörelse begränsas i två veckor efter insjuknande. Katter bör hållas inomhus under denna tid. Ett uppföljande blodprov och veterinärbesök kan vara bra då sena komplikationer kan uppstå i form av lever- och njurskador eller rytmstörningar på hjärtat.

Läs om fler sommarplågor här!

 

Tycker du om bloggen? Följ den gärna genom att uppge din e-post i fältet under kommentarerna så meddelas du så fort det kommer ett nytt inlägg

 

Kommentera