Hundattack


Det är aldrig roligt att höra om hundattacker, men ändå händer det då och då. Det är bra att vara medveten om att en hund inte är aggressiv utan anledning. För att hitta orsaken till hundens beteende bör man kontakta en etolog, med andra ord en expert på djurs beteenden, som kan hjälpa en bota hunden.

Varför en hund är aggressiv


Vanligtvis handlar det om att hunden är rädd eller lider av mycket smärta. Men rädsla är den vanligaste orsaken till att en hund är aggressiv. Det kan exempelvis bero på hur den har behandlats av tidigare ägare. Om en hund är aggressiv är det viktigt att ta tag i det så fort som möjligt. Kontakta en veterinär eller en etolog som kan utreda grunden till aggressionen.

Detta gäller om du varit med om en hundattack


Om man skulle råka ut för en hundattack är det bra att veta att nödvärn alltid gäller. Men man ska aldrig skada mer än nödvändigt eftersom det kommer bli en bedömningsfråga i rätten. Om hunden har slitit sig är ägaren skyldig enligt lagen om tillsyn.

Hund som attackerar hund


En hund som attackerar en annan hund är inget brott enligt lag. Men det kan ändå vara bra att anmäla hunden. Får en hund flera anmälningar kan detta leda till att länsstyrelsen gör en utredning på hunden i fråga. Länsstyrelsen kan därefter bestämma förbud och förelägganden för hunden.