Allt om magsår hos häst


Magsår hos hästar är en vanlig men ofta förbisedd åkomma som kan påverka både hästens hälsa och prestation. Nedan utforskar vi orsaker, symptomen, behandlingsmetoder och strategier för att förebygga tillståndet.

Vanliga symtom på magsår hos häst


Magsår hos hästar kan vara svåra att identifiera eftersom symtomen ofta är subtila och inte alltid tydligt kopplade till matsmältningen. Hos Pavo.se kan du ta del av en omfattande artikel som informerar om vanliga tecken på magsår hos häst. Här kan du även läsa mer om hur tillståndet uppstår och vilka konsekvenser det kan resultera i.

Nedan beskriver vi några av de allra vanligaste symtomen:

  • Minskad aptit eller vägran att äta vissa typer av foder.
  • Viktminskning och dålig kroppskondition.
  • Förändringar i beteendet, såsom irritabilitet eller apati.
  • Minskad prestanda under träning.
  • Tecken på buksmärta, såsom att se sig om efter buken eller att lägga sig ner och rulla ofta.
  • Ökad salivering eller tandgnissling.

Hur beter sig en häst med magsår?

En häst med magsår kan uppvisa olika beteendemässiga förändringar på grund av den smärta och det obehag som tillståndet medför. Detta kan inkludera ökad nervositet eller stress, motvilja mot att bli sadlad samt obehag vid beröring av buken. Hästar kan även förändra sina ätbeteenden, exempelvis genom att tugga långsamt eller sortera sitt foder. I mer allvarliga fall kan symtomen påminna om kolik, vilket kräver omedelbar veterinärvård.

Vad orsakar magproblem?


Magsår hos hästar kan orsakas av en mängd olika faktorer, ofta relaterade till hästens diet, hantering och nivå av stress. Bland de vanligaste orsakerna återfinns höga stressnivåer, särskilt bland tävlingshästar, samt långa perioder utan foder vilket ökar syrahalten i magsäcken och kan skada dess slemhinna. En kost rik på spannmål och andra högstärkelsehaltiga fodertyper kan också bidra, liksom användningen av vissa typer av mediciner, såsom icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, vilka kan minska produktionen av skyddande slem i magen.

Förebyggande behandling av magsår hos hästar


Behandlingen av magsår hos hästar kräver ett noggrant och flerdimensionellt tillvägagångssätt som innefattar både medicinsk behandling och förändringar i skötsel och foder.

Magsårsmedicin

Veterinärer kan förskriva läkemedel magsårsmedicin till hästen som reducerar magsyra och skyddar magslemhinnan. Omeprazol är det mest använda läkemedlet och är mycket effektivt för att minska syraproduktionen och främja läkningen. Ranitidin och cimetidin kan också användas för att kontrollera syranivåer. Dessa mediciner ges vanligtvis under en period som sträcker sig från flera veckor till månader beroende på svårighetsgraden.

Dietförändringar

En viktig del av behandlingen innefattar förändringar i hästens kost. Det kan innebära att erbjuda små, frekventa måltider rika på fibrer och låga på stärkelse och socker, vilket kan minska produktionen av magsyra. Hö, särskilt alfalfa, är särskilt bra eftersom det har en högre kalciumhalt som kan hjälpa till att neutralisera magsyran. Att säkerställa konstant tillgång till vatten och att undvika att fodra hästen med stora mängder spannmål vid ett och samma tillfälle är också kritiskt.

Tillskott till en häst med magsår

Det finns flera tillskott som är utformade för att stödja hästar med magsår. Dessa tillskott innehåller ofta ingredienser som lecitin, glycerol och olika typer av alger, som alla hjälper till att stärka magslemhinnans barriärfunktion. Andra tillskott kan innehålla aminosyror som glutamin, vilket har visat sig främja tillväxten och reparationen av magslemhinnan. Även buffrande tillskott som innehåller kalcium och magnesium kan vara fördelaktiga, då de hjälper till att neutralisera magsyra och minska irritation.

Livsstilsändringar

Utöver medicinsk behandling och kostjusteringar är det viktigt att se över och minska stressfaktorer i hästens miljö. Detta kan innebära att säkerställa regelbunden och mjuk träning, tillhandahålla en stabil och trygg miljö, och se till att hästen har tillräckligt med möjlighet till social interaktion med andra hästar. Att undvika stora förändringar i rutiner och att ge tillräckligt med utomhustid är också avgörande för att minska stressnivåerna hos hästen.

Läkningstid


För hästar med lätta till måttliga magsår kan förbättringar ofta ses inom 2 till 4 veckor efter behandlingsstart med lämpliga mediciner. Vid mer allvarliga eller omfattande magsår kan läkning ta betydligt längre tid, ibland upp till flera månader. Kontinuerlig medicinsk behandling och noggrann hantering av kosten och miljön är avgörande för dessa fall.

När ska jag kontakta en veterinär?


Om du misstänker att din häst kan lida av magsår, är det viktigt att snabbt konsultera en veterinär, så som FirstVet. Vid rådfrågning kommer veterinären sannolikt att rekommendera en gastroskopi för att undersöka hästens magsäck närmare.

Under en gastroskopi använder veterinären ett gastroskop – ett mycket långt endoskop som förs in genom hästens nos och når ner till magsäcken. För att veterinären ska kunna se ordentligt och göra en korrekt bedömning, måste hästens magsäck vara tom. Detta innebär att hästen inte ska ha fått något foder 12–16 timmar före undersökningen. På grund av detta krav väljer många kliniker att ta in hästen kvällen före undersökningen.