Allvarligt sjuka djur


Man kan behöva ge första hjälpen till en hund av flera anledningar. De vanligaste livshotande tillstånden är andnöd, värmeslag, förgiftning, kraftig blödning, kramper, magomvridning och akut magsjuka. För alla dessa tillstånd ska man börja med att ringa veterinären, men det finns också saker att göra själv. De tillstånd som man kan börja behandla själv, som är diffusa och svårupptäckta kommer att beskrivas mer utförligt här under.

Magomvridning-hund


Detta tillstånd är livshotande och drabbar först och främst hundraser som är stora. Symptom för magomvridning är att hunden har uppsvälld mage, försöker kräkas men kan inte, vankar av och an. Om du har minsta lilla misstanke om att din hund har en magomvridning kontakta veterinär.

Akut magsjuka-hund


Detta kan verka uppenbart, men det är allvarligt först när hunden inte kan behålla vatten, har blod i avföringen eller kräkningen och när hundens allmäntillstånd är förändrat. Om din hund har någon av tidigare nämnda symptom bör du ringa veterinären omgående.

Kramper-hund


Detta ser olika ut vid olika tillstånd, det kan vara små kramper eller kraftiga. Om hunden krampar flera gånger under ett dygn eller om det varar i mer än fem minuter ska man omedelbart kontakta veterinär.

Kvävning-hund


Om hunden har satt något i halsen ska man börja med att försöka ta ut föremålet med sin hand, om det inte är möjligt kan man testa heimlich manöver. Fungerar inget av detta ska man omedelbart åka till veterinären. Men om hunden inte andas ska man ringa veterinären och utföra hjärt-lungräddning.