Vad är kolik hos häst?


Kolik hos häst är ett vanligt och ofta allvarligt tillstånd som innebär smärta i mag-tarmkanalen. Det kan ha flera olika orsaker och kräver ofta snabb veterinärvård för att undvika livshotande komplikationer.

Symtom & tecken


Kolik hos häst kan visa sig genom en rad olika symtom och tecken. Att känna igen dessa i ett tidigt skede är viktigtför att snabbt kunna vidta åtgärder och kontakta en veterinär. Här är några vanliga symtom och tecken att vara uppmärksam på:

 • Hästen kan försöka rulla sig ofta och på ett intensivt sätt för att lindra smärtan
 • Hästen kan skrapa med hovarna mot marken eller stallgolvet, ett tecken på obehag
 • Ovanlig eller kraftig svettning utan uppenbar anledning kan vara ett tecken på smärta
 • Hästen kan visa tecken på oro, rastlöshet eller depression
 • En häst med kolik kan plötsligt förlora aptiten och vägra äta
 • Minskad mängd avföring, förstoppning eller diarré
 • Synliga tecken på sammandragningar eller spasmer i buken
 • En snabbare hjärtfrekvens än normalt kan vara ett tecken på smärta och stress

Varför får hästar kolik?


Varför hästar får kolik kan bero på flera olika orsaker, som exempelvis gaskolik, som uppstår på grund av gasansamlingar i tarmen, ofta från fermentering av foder. Grovtarmsförstoppning är en annan vanlig anledning, där tarmen blockeras av foder, sand eller andra material som inte kan passera. Mer komplexa orsaker kan innebära förskjutning av tarmarna eller tarmvridningar, vilket kan leda till avstängning av blodflödet till tarmen. Dessutom kan magsår hos häst kan leda till kolik, nedsatt aptit och viktminskning.

Så gör du en egen bedömning


Du kan själv göra en kontroll av om din häst och bedöma hur allvarlig situationen är, innan du kontaktar veterinären. Här är några steg att följa:

1

Bedöm hästens allmäntillstånd

Observera hur din häst beter sig. Tecken på kolik kan vara att hästen är rastlös, rullar sig ofta eller visar tecken på smärta.

2

Lyssna på buken

Du kan lyssna på tarmarna för att bedöma deras aktivitet. Du hör bäst på dessa ställen: strax framför ljumsken på båda sidorna och lite mer än halvvägs upp och ner på buksidan. Använd ett stetoskop om möjligt, annars kan du lägga örat mot bukväggen. Normalt ska det låta som ett åskväder med olika långa och tysta pauser emellan. En häst med kolik har ofta nästan helt tysta tarmar.

3

Undersök slemhinnorna

Titta på hästens munslemhinnor för att bedöma cirkulationen. Slemhinnorna ska vara ljust rosa. Om de är mörkröda, lilafärgade eller väldigt bleka, är cirkulationen påverkad.

4

Övervaka hästen

Anteckna när hästen bajsar och dricker, och kontrollera hästen minst var 15 minut. Detta hjälper dig att hålla koll på hästens tillstånd och ger viktig information till veterinären.

Förebygga kolik hos häst


Att förebygga kolik hos din häst handlar om att vidta några viktiga åtgärder för att minska risken för mag-tarmproblem. Här är några grundläggande strategier:

 • Ge aldrig hästen mögelangripet eller dammigt foder. Se till att fodret alltid är av bra kvalitet för att minska risken för matsmältningsproblem.
 • Förse hästen med friskt vatten i rätt mängd. Vatten är avgörande för en fungerande matsmältning och hjälper till att förebygga förstoppning.
 • Utfodra hästen på regelbundna tider och ge mindre mängder foder vid fler tillfällen under dagen. Detta hjälper till att hålla matsmältningen stabil.
 • Var försiktig vid foderbyten och vänj successivt in nytt fodermedel. Snabba förändringar i dieten kan orsaka magbesvär och öka risken för kolik.
 • Håll förekomsten av parasiter under kontroll genom regelbundna avmaskningsprogram enligt veterinärens rekommendationer. Parasiter kan orsaka allvarliga matsmältningsproblem.
 • Se regelbundet över hästens tänder. Dålig tandhälsa kan leda till ineffektiv tuggning och matsmältningsproblem, vilket kan öka risken för kolik.