Ormbett på hund och katt


Både katter och hundar blir ormbitna då och då. Katter blir oftare ormbitna än hundar men de klarar sig i regel också bättre. Oavsett om det är katten eller hunden som har blivit biten ska man uppsöka veterinär omgående. Hunden och katten ska då hållas så stilla som möjligt.

Symptom vid ormbett


Det är ofta svårt att upptäcka ormbett. Katter och hundar uppvisar nämligen symptom som man kanske inte direkt kopplar till ormbett såsom svullnad, hälta, och trötthet. Både katter och hundar blir ofta bitna på framtassarna eller i ansiktet. Många tror att det är värre om de blir bitna i ansiktet för att luftvägarna skulle påverkas, men det är generellt lindrigare. Den största faran med huggormsbett är när inre organ påverkas av giftet, så när man misstänker ormbett ska man kontakta veterinären omgående.

Innan, under och efter behandling av ormbett


När en hund eller katt har blivit ormbiten finns det en hel del saker som är bra tänka på men också en del frågor och funderingar som dyker upp. Här nedan har jag beskrivit händelseförloppet innan, under och efter behandling av ormbett.

Innan behandling


Innan och under färden till veterinären är det bra att försöka hålla djuret inomhus och stilla, eftersom giftet sprids snabbare vid rörelse. Om du har möjlighet, bär ditt djur. Du ska inte heller lägga tryckförband eller på något sätt röra bettet.

Under Behandling


Behandlingen för ormbett går ut på att hålla djuret stilla och få i gång en normal blodcirkulation, ett normalt blodtryck och få ner smärtan. Den största risken för en ormbiten katt eller hund är njur-och leverskador, och för att hålla koll på detta tas blodprov en tid efter. Vid svåra fall med huggormsbett använder man sig av antiserum.

Efter behandling


Tillfrisknandet tar olika lång tid beroende på bettets karaktär, men för en katt brukar det handla om dagar till veckor medan det för en hund brukar handla om veckor till månader. Katter ska hållas inne de två efterföljande veckorna och hundar ska mer specifikt undvika motion och träning de två efterföljande veckorna.